Tietosuojaseloste

Ohjelmisto- ja e-business ry tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste. Laadittu 23.8.2018

 

1. Rekisterinpitäjä

Ohjelmisto- ja e-business ry

Eteläranta 10

00130 Helsinki

Y-tunnus 1950466-3

 

2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Rasmus Roiha

Puhelin: 0400 180 434

Sähköposti: rasmus@ohjelmistoyrittajat.fi

 

3. Rekisterin nimi

Jäsen- ja jäsenprospektirekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on ylläpitää jäsensuhteita sekä ylläpitää suhdeita potentiaalisiin tuleviin jäseniin. Yhdistyksen jäsen- ja jäsenprospektirekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään yhdistyksen jäsenasioiden hoitamiseen ja jäsenille sekä jäsenprospekteille viestimiseen.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin voidaan kerätä henkilöiden perustietoja, kuten:

– etu ja sukunimi

– yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite)

– jäsentiedot

– jäsenprospektitiedot

– yritys (yrityksen yhteystiedot)

– aktiviteetit

– kiinnostuksen kohteet toimialalla

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi tiedot, jotka jäsen tai jäsenprospekti itse ilmoittaa rekisteröityessään yhdistykseen, koulutus- ja verkottumistilaisuuteen, ohjelmaan, tapahtumaan, workshoppiin, sähköpostilistalle, materiaalilataukseen.

 

7. Tietojen siirto

Rekisterinpitäjä järjestää vuosittain kymmeniä koulutus- ja verkottumistilaisuuksia, tapahtumia ja workshoppeja jäsenille ja jäsenprospekteille. Rekisterinpitäjä siirtää tarvittaessa tilaisuuksien toteuttajille (kuten kouluttajille, tapahtumapaikoille, tapahtumatiloille, yhteistyöyrityksille) tilaisuuksien osallistujien tietoja, joita tarvitaan tilaisuuksien, tapahtumien ja workshoppien järjestämisessä, mukaan lukien ennakkoviestintä ja ohjeistus saapumisesta ja ohjelmasta, tarvittavat tiedot kulunvalvontaa varten, tiedot erityisruokavalioista ja allergioista sekä jälkiviestintä ja palautepyynnöt.

 

Koulutus- ja verkottumistilaisuuksien, tapahtumien ja workshoppien järjestäjillä ei ole oikeutta käyttää rekisteröityjen tietoja omiin kaupallisiin tarkoituksiinsa ilman erillistä lupaa rekisteröidyiltä. Järjestäjillä on oikeus käsitellä tietoja, eli katsoa niitä ja tallentaa niitä omiin järjestelmiinsä tilaisuuksien, tapahtumien ja workshoppien toteuttamiseksi.

 

8. Tietojen luovutus kotimaassa ja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta jäsen- ja jäsenprospektien henkilötietoja kolmansille osapuolille eikä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina jäsenrekisterissä. Rekisteri on suojattu tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä ulkopuolisilta tahoilta. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan avulla.

 

10. Rekisteröidyn kielto-oikeus ja tietojen korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä itseään koskevia tietoja suoramainontaa ja muuta markkinointia varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti.

Rekisteröity voi tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja vaatia niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan tai poistamaan rekisterissä olevan virheellisen, vanhentuneen tai puutteellisen henkilötiedon kirjallisesti rekisterinpitäjältä.