25.8.2021: M&A-sarja | Näin onnistun yrityskaupoissa
Aika: 25.08.2021, 14:00-15:30
Paikka: Online

M&A-sarja jatkuu! Tarkastelemme syksyn ensimmäisessä tilaisuudessa yrityskauppaprosessia myyjän näkökulmasta. Tilaisuudessa käydään läpi myyntiprosessin olennaisimmat asiat ja mahdolliset riskikohdat. Saat tilaisuudessa muun muassa vastauksen kysymyksiin, miten myyntiprosessiin tulee valmistautua jo ennen sen varsinaista käynnistymistä sekä mitä myyjän vastuissa ja oikeuksissa on erityisesti huomioitava.

Agendalla:

  • Due Diligence – miksi ja miten se tehdään & miten siihen kannattaa varautua
  • Näin onnistun yrityskaupassa – yrityskauppaprosessi, sen vaiheet & yrityskauppaan liittyvät sopimukset
  • Yrityskauppavakuutukset – mitä ne ovat & miksi niitä otetaan yrityskaupoissa?
  • Kaupan kohteen muokkauksen & yrityskaupan rakenteen verovaikutukset sekä uudelleensijoituksen tekeminen verotuksen kannalta

Lämpimästi tervetuloa mukaan ja hakemaan uusimmat opit menestyksekkäisiin yrityskauppoihin!

Huom! Tilaisuus on Ohjelmisto- ja e-business ry:n jäsenpalveluihin kuuluva koulutus ja tarkoitettu yhdistyksen jäsenille. Voit osallistua koulutustilaisuuksiimme myös yhdistyksen tai kumppanimme (kutsu)vieraana.

Puhujat

Jaakko Klemettilä

Asianajaja, senior counsel, HPP Asianajotoimisto Oy

Jaakko juhlii tänä vuonna 20-vuotista uraansa verotuksen saralla. Uransa aikana Jaakko on ennen HPP:tä työskennellyt tuloverotuksen asiantuntijana Verohallinnossa, kahdessa suuressa tilintarkastustoimistossa veroasiantuntijana, pörssiyhtiön verolakimiehenä ja kansainvälisen asianajotoimiston veroryhmän vetäjänä. Jaakon erityinen osaamisalue ovat yrityskauppojen ja -järjestelyjen verokysymykset, joiden lisäksi hän avustaa kotimaisia ja ulkomaisia asiakkaita mm. verosuunnittelussa, verovalituksissa, verotarkastuksissa ja arvonlisäveroasioissa.

Terho Nevasalo

Partneri @ HPP Asianajotoimisto Oy

HPP Asianajotoimisto Oy:n osakas, Ter­ho Ne­va­sa­lo on eri­kois­tu­nut avus­ta­maan asiak­kai­ta tek­no­lo­gia-alan oi­keu­del­li­sis­sa ky­sy­myk­sis­sä sekä im­ma­te­ri­aa­lioi­keu­teen sekä tie­to­suo­jaan ja tie­to­tur­val­li­suu­teen liit­ty­vis­sä asiois­sa. Hän työs­ken­te­lee osa­na toi­mis­ton tek­no­lo­gia­ryh­mää vas­tuu­alu­ee­naan ICT-alaan liit­ty­vät toi­mek­sian­not, jois­ta hä­nel­lä on noin 15 vuo­den ko­ke­mus.

HPP Asianajotoimisto Oy:n teknologiaryhmä avustaa laajasti suomalaisia ja kansainvälisiä ohjelmistotuote- ja palveluyrityksiä. Asiakkaat vaihtelevat startupeista kansainvälisiin ohjelmisto- ja palveluyrityksiin. Asiantuntijoilla on mittava kokemus kansallisista kuin kansainvälisistä sopimusjärjestelyistä, ja ryhmä on avustanut useita asiakkaita kansainvälistymishankkeissa.