8.10.2019 Tasa-arvo työelämässä & yhdenvertaisuus yrityksen voimavarana

Ohjelma

8:30-9.00 Aamukahvit
9:00-9.45 Tasa-arvo suomalaisessa työelämässä, Mira Karjalainen
10:00–10:45 Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus työelämässä – yhdenvertaiset käytännöt yrityksen voimavarana | Jukka Lehtonen
10:45–11.00 Q&A

Tasa-arvoseminaarit syksyllä 2019

Seminaareissa käsitellään suomalaisen työelämän tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä kysymyksiä ja annetaan keinoja haasteiden selättämiseen. Tutustu lisää

Asiantuntijat

Mira Karjalainen

Dosentti työskentelee Yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti kestävä tulevaisuuden työelämä  (WeAll) konsortion tutkimuskoordinaattorina (www.weallfinland.fi). Karjalainen on tutkinut työn hämärtyviä rajoja, työn ja muun elämän tasapainoa, johtamista ja organisaatioita.

Jukka Lehtonen

Jukka Lehtonen on vanhempi tutkija ja dosentti Helsingin yliopistossa. Lehtonen on tutkinut seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuutta työelämässä ja koulutuksessa. Hän on julkaissut aihepiiristä laajasti ja kouluttanut eri alojen ammattilaisia teemaan liittyen.