7.5.2019 GDPR täyttää vuoden | Rikkomukset, sakot & soveltamiskäytäntö tänään
Aika: 07.05.2019, 08:30-11:15
Paikka: Mannerheimintie 2, Helsinki

Seminaarin ohjelma:

GDPR eli uusi EU:n tasoinen tietosuoja-asetus astui voimaan keväällä 2018. GDPR:n soveltamisen alkamisesta on siis vuosi. MISSÄ mennään nyt käytännön tasolla ja onko soveltamiskäytäntöä olemassa? Ohjelmisto- ja e-business ry:n ja HPP Asianajotoimiston yhteinen aamiaiseminaari alkaa muistin virkistämiseksi lyhyellä kertauksella kaikkein olennaisimmista tietosuojavaatimuksista.

Seminaarin sisältö lyhyen kertauksen jälkeen:

  • Mistä tänä päivänä neuvotellaan DPA-sopimuksissa ja miksi? (DPA = Data Processing Agreement / henkilötietojen käsittelyä koskevat erityisehdot)
  • Millaisia sakkoja GDPR:n rikkomisesta on annettu ja miksi?
  • Kokemuksia tietoturvaloukkauksia koskevien ilmoitusten laatimisesta – Käytännön kokemuksia siitä, mitä ilmoituksessa tulee ilmoittaa ja miten
  • Cookiet ja niiden oikea käyttö verkkosivuilla – mitä uutta niiden osalta EU:sta (ePrivacy, yms.)

Tervetuloa päivittämään tuorein tieto GDPR:n soveltamisesta HPP Asianajotoimistolle  7.5. klo 8.30  alkaen.

Aikataulu:

08.30 Aamiainen ja verkottumista
09.00 Tilaisuuden avaus ja ohjelma alkaa
sopivassa hetkessä tauko
10.15 Ohjelma jatkuu
11.00 Yhteenveto ja julkinen Q&A
11.15 Ohjelma loppuu ja Terho vastaa 1-on-1 yrityskohtaisiin kysymyksiin

Ohjelman jälkeen vapaata keskustelua ja verkottumista!

Puhujat

Terho Nevasalo

Osakas HPP Asianajotoimisto Oy:ssä

HPP Asianajotoimisto Oy:n osakas, Ter­ho Ne­va­sa­lo on eri­kois­tu­nut avus­ta­maan asiak­kai­ta tek­no­lo­gia-alan oi­keu­del­li­sis­sa ky­sy­myk­sis­sä sekä im­ma­te­ri­aa­lioi­keu­teen sekä tie­to­suo­jaan ja tie­to­tur­val­li­suu­teen liit­ty­vis­sä asiois­sa. Hän työs­ken­te­lee osa­na toi­mis­ton tek­no­lo­gia­ryh­mää vas­tuu­alu­ee­naan ICT-alaan liit­ty­vät toi­mek­sian­not, jois­ta hä­nel­lä on noin 15 vuo­den ko­ke­mus.