4.12.2019: ePrivacy-asetuksen vaikutus sähköiseen viestintään & GDPR:n soveltaminen
Aika: 04.12.2019, 08:00-11:45
Paikka: Mannerheimintie 2, Helsinki

Ohjelma

Aamiaisseminaarissa käsitellään asianajaja Terho Nevasalon johdolla ePrivacy-asetuksen vaikutusta sähköiseen viestintää sekä GDPR:n soveltamista:

  • Miten tuleva ePrivacy-asetus vaikuttaa yhdessä GDPR:n kanssa sähköisten viestintäkanavien, kuten verkkosivustojen, keräämään tietoon ja niiden toteuttamaan markkinointiin (cookies, tracking ja suoramarkkinointi)?
  • Miten yritysten tulisi valmistautua sähköistä viestintää koskevan asetuksen voimaantuloon?
  • Mitä hyötyä asetuksesta voi olla yrityksille?
  • Viimeisimmät päivitykset, miten GDPR-asetusta on sovellettu EU:n jäsenmaissa. Sakkojen kohteena on ollut PK-yrityksiä ja yhdistyksiä, ei vaan otsikoissa viihtyviä suuryrityksiä.

Huom! Asetuksen viimeisin laajalti muutettu versio on julkistettu syyskuun 2019 lopulla.

Aikataulu

08.00 Aamiainen ja verkottumista
08.30 Tilaisuuden avaus ja ohjelma alkaa
— sopivassa hetkessä tauko, jonka jälkeen ohjelma jatkuu —
11.30 Yhteenveto ja Q&A
11.45 Ohjelma loppuu, jonka jälkeen vapaata keskustelua & verkottumista

Puhujat

Terho Nevasalo

Osakas HPP Asianajotoimisto Oy:ssä

HPP Asianajotoimisto Oy:n osakas, Ter­ho Ne­va­sa­lo on eri­kois­tu­nut avus­ta­maan asiak­kai­ta tek­no­lo­gia-alan oi­keu­del­li­sis­sa ky­sy­myk­sis­sä sekä im­ma­te­ri­aa­lioi­keu­teen sekä tie­to­suo­jaan ja tie­to­tur­val­li­suu­teen liit­ty­vis­sä asiois­sa. Hän työs­ken­te­lee osa­na toi­mis­ton tek­no­lo­gia­ryh­mää vas­tuu­alu­ee­naan ICT-alaan liit­ty­vät toi­mek­sian­not, jois­ta hä­nel­lä on noin 15 vuo­den ko­ke­mus.