29.1.2020: IT 2018 & JIT 2015 -seminaari ja yrityskohtaiset workshopit
Aika: 29.01.2020, 08:00-11:45
Paikka: HPP Asianajotoimisto

Seminaarin ohjelma

Mitä yrityksen tulee ottaa huomioon JIT 2015 -ehtoihin sitoutuessaan, kun tuotteita tai palveluita koskevat sopimukset perustuvat IT 2018 -ehtoihin? Käsittelemme aihetta aamiaisseminaarissa näistä näkökulmista:

 • Miten ehdot eroavat toisistaan & mitä pitää huomioida
 • IT 2018 -ehtojen käyttö SaaS-palveluiden, ohjelmistotuotteiden & digialustojen kaupallistamisessa
 • Miten It 2018 EHK:n (GDPR-ehdot) tulee huomioida toimituksissa, palveluissa ja niiden toteutuksessa
 • Robotiikka ja tekoäly – taipuuko yleiset sopimusehdot uusimpiin innovaatioiden kaupallistamiseen
 • Tutustumme lisäksi uusiin workshopeihin, joissa IT-sopimusmateriaaleja kehitetään yrityskohtaisesti

Huom! Seminaari tallennetaan ja esitys tulee saataville materiaalipankkiin. Seminaari on maksuton.

Aikataulu

08.00 Aamiainen ja verkottumista
08.30 Tilaisuuden avaus ja ohjelma alkaa
— sopivassa hetkessä tauko, jonka jälkeen ohjelma jatkuu —
11.30 Yhteenveto ja Q&A
11.45 Ohjelma loppuu, jonka jälkeen vapaata keskustelua & verkottumista

Uutta! Varaa yrityksellesi oma workshop

Workshopissa käydään HPP:n kansainvälisesti rankatun teknologiaryhmän asiantuntijoiden avulla läpi yrityksesi liiketoimintaan liittyvä sopimusdokumentaatio (esim. toimitus-, palvelu-, tuote-, ylläpitosopimukset). Workshopin avulla tiedostat sopimusdokumentaation puutteet ja riskit  ja saat selkeät parannusehdotukset yrityksesi liiketoiminnan tarpeet huomioiden.

Sisältö ja edut:

 • HPP:n asiantuntijat käyvät läpi ennakkoon yrityksesi valitseman sopimusmateriaalin ja laativat materiaalia koskevat muutossuositukset
 • Workshopissa käydään läpi sopimusmuutossuositukset ottaen huomioon yrityksesi liiketoiminnan tarpeet
 • Saat workshopista to-do -listan, jonka avulla voitte voi joko itse tai HPP:n avustuksella tehdä tarvittavat muutokset sopimuspohjiin
 • Jos yritykselläsi ei vielä ole omia sopimuspohjia, suunnitellaan workshopissa yrityksen liiketoiminnan huomioiva sopimusrakenne
 • Lisäksi Workshopeissa käydään tarvittaessa läpi kansainvälistymiseen liittyviä asioita ja sen vaikutusta sopimusdokumentaation sisältöön
 • Workshopin avulla saat hyvän kuvan sopimusdokumentaation kehittämistarpeista sekä liiketoimintaan liittyvistä sopimusriskeistä

Hinta:

Workshopin hinta on 1200 euroa/yritys. Hinta sisältää ennakkoon käydyn materiaalin läpikäynnin, muutossuositukset sekä 2 h workshopin.

Lisätiedot & varaukset:

Terho Nevasalo, terho.nevasalo@hpp.fi, +358-40-5587581

Vetäjä

Terho Nevasalo

Osakas HPP Asianajotoimisto Oy:ssä

HPP Asianajotoimisto Oy:n osakas, Ter­ho Ne­va­sa­lo on eri­kois­tu­nut avus­ta­maan asiak­kai­ta tek­no­lo­gia-alan oi­keu­del­li­sis­sa ky­sy­myk­sis­sä sekä im­ma­te­ri­aa­lioi­keu­teen sekä tie­to­suo­jaan ja tie­to­tur­val­li­suu­teen liit­ty­vis­sä asiois­sa. Hän työs­ken­te­lee osa­na toi­mis­ton tek­no­lo­gia­ryh­mää vas­tuu­alu­ee­naan ICT-alaan liit­ty­vät toi­mek­sian­not, jois­ta hä­nel­lä on noin 15 vuo­den ko­ke­mus.

HPP Asianajotoimisto Oy:n teknologiaryhmä avustaa laajasti suomalaisia ja kansainvälisiä ohjelmistotuote- ja palveluyrityksiä. Asiakkaat vaihtelevat startupeista kansainvälisiin ohjelmisto- ja palveluyrityksiin. Asiantuntijoilla on mittava kokemus kansallisista kuin kansainvälisistä sopimusjärjestelyistä, ja ryhmä on avustanut useita asiakkaita kansainvälistymishankkeissa.