27.4.2021: Muutokset henkilöstöanneissa ja kilpailukieltosopimuksissa – Henkilöstön sitouttamisen uudet mahdollisuudet
Aika: 27.04.2021, 09:00-10:30
Paikka: Online

Työntekijöiden kilpailukieltosopimuksiin valmistellaan lakimuutosta, jonka toteutuessa kilpailukieltosopimukset tulevat työnantajille maksullisiksi vuoden 2022 alusta. Mitä muutos tarkoittaa työnantajalle käytännössä?

Käsittelemme studiotilaisuudessa HPP Asianajotoimiston Henna Kinnusen johdolla:

• Voiko osakassopimuksen kilpailukielto korvata kilpailukiellon työsopimuksessa?
• Voiko työnantaja siten välttää kilpailukieltoihin liittyvän korvausvelvollisuuden?

Toisaalta myös henkilöstöannin verokohtelu on muuttunut kuluvana vuonna. Henkilöstön enemmistölle suunnatussa annissa voidaan nyt – yrityksen käyvästä arvosta riippumatta – käyttää oman pääoman mukaan laskettua merkintähintaa ilman veroseuraamuksia.

Voisiko pääoman merkintähinta olla osakassopimuksen bad leaver -ehtoon yhdistettynä jatkossa tehokas taloudellinen keino sitouttaa yritysten henkilöosakkaita? Aihetta verotuksen näkökulmasta meille avaa HPP Asianajotoimiston Jaakko Klemettilä.

Tervetuloa mukaan yhteen vuoden tärkeimmistä koulutustilaisuuksista. Saat konkreettisten esimerkkien avulla yrityksellesi arvokasta tietoa, miten henkilöstön sitouttamisen käytännöt tulevat muuttumaan. Varaa paikkasi jo tänään!

Puhujat

Henna Kinnunen

Asianajaja, partner, HPP Asianajotoimisto Oy

Henna Kinnunen on työoikeuden kokenut ammattilainen. Hän on tehnyt pitkän työuran työoikeuden parissa sekä asianajotoimistossa että yritysmaailmassa. Hennan asian­tun­te­mus kattaa työ­oi­keu­del­li­set asiat laa­ja-alai­ses­ti työsuhteen koko elinkaaren ajalta työsopimuksen solmimisesta eri­lai­siin työ­suh­tei­den ja työ­nan­ta­jan lii­ke­toi­min­nan muu­tos­ti­lan­tei­siin sekä työ­suh­tei­den päät­tä­mi­seen. Hen­nal­la on vank­ka ko­ke­mus työ­elä­mään liit­ty­vis­tä neu­vot­te­lu­ti­lan­teis­ta mu­kaan lu­kien mm. yh­teis­toi­min­ta­neu­vot­te­lut ja pai­kal­li­sia so­pi­muk­sia kos­ke­vat neu­vot­te­lut.

Jaakko Klemettilä

Asianajaja, senior counsel, HPP Asianajotoimisto Oy

Jaakko juhlii tänä vuonna 20-vuotista uraansa verotuksen saralla. Uransa aikana Jaakko on ennen HPP:tä työskennellyt tuloverotuksen asiantuntijana Verohallinnossa, kahdessa suuressa tilintarkastustoimistossa veroasiantuntijana, pörssiyhtiön verolakimiehenä ja kansainvälisen asianajotoimiston veroryhmän vetäjänä. Jaakon erityinen osaamisalue ovat yrityskauppojen ja -järjestelyjen verokysymykset, joiden lisäksi hän avustaa kotimaisia ja ulkomaisia asiakkaita mm. verosuunnittelussa, verovalituksissa, verotarkastuksissa ja arvonlisäveroasioissa.