15.5.2019: Työ- ja osakassopimukset
Aika: 15.05.2019, 08:00-11:45
Paikka: Mannerheimintie 2, Helsinki

Seminaarin ohjelma:

Seminaarissa esitellään päivitetyt osakas- ja työsopimuspohjat. Käsittelemme aamupäivän aikana:

  • Osakassopimus – osa strategiaa vai välttämätön paha?
  • Yhtiön hallintoa, päätöksentekoa ja rahoitusta koskevat osakassopimuksen määräykset
  • Osakkeiden myynti- ja lunastustilanteet, immateriaalioikeuksien suoja sekä kilpailu- ja rekrytointikiellot osakassopimuksissa
  • Työsopimuksen ehdoista sopiminen ja ehtojen muuttaminen
  • Työsopimuksen päättäminen: vältä sudenkuopat – miten ja mistä erityisesti tulee sopia
  • Työaikalain olennaisimmat muutokset ja mitä mahdollisuuksia muutokset avaavat työsopimusten sopimisessa

Aikataulu:

08.00 Aamiainen ja verkottumista
08.30 Tilaisuuden avaus ja ohjelma alkaa
— sopivassa hetkessä tauko, jonka jälkeen ohjelma jatkuu —
11.30 Yhteenveto ja Q&A
11.45 Ohjelma loppuu, jonka jälkeen vapaata keskustelua & verkottumista

Puhujat

Terho Nevasalo

Osakas HPP Asianajotoimisto Oy:ssä

HPP Asianajotoimisto Oy:n osakas, Ter­ho Ne­va­sa­lo on eri­kois­tu­nut avus­ta­maan asiak­kai­ta tek­no­lo­gia-alan oi­keu­del­li­sis­sa ky­sy­myk­sis­sä sekä im­ma­te­ri­aa­lioi­keu­teen sekä tie­to­suo­jaan ja tie­to­tur­val­li­suu­teen liit­ty­vis­sä asiois­sa. Hän työs­ken­te­lee osa­na toi­mis­ton tek­no­lo­gia­ryh­mää vas­tuu­alu­ee­naan ICT-alaan liit­ty­vät toi­mek­sian­not, jois­ta hä­nel­lä on noin 15 vuo­den ko­ke­mus.

Henna Kinnunen

Asianajaja HPP Asianajotoimisto Oy:ssä

HPP Asianajotoimisto Oy:n työoikeuspraktiikan vetäjä, asianajaja Henna Kinnunen on työoikeuden kokenut ammattilainen. Hän on työskennellyt työoikeusasioiden parissa pitkään asianajajana, minkä lisäksi hän on johtanut työoikeustiimiä yhdessä Suomen isoimmista työnantajayrityksistä. Hennan asian­tun­te­mus kattaa työ­oi­keu­del­li­set asiat laa­ja-alai­ses­ti työsuhteen koko elinkaaren ajalta työsopimuksen solmimisesta eri­lai­siin työ­suh­tei­den ja työ­nan­ta­jan lii­ke­toi­min­nan muu­tos­ti­lan­tei­siin sekä työ­suh­tei­den päät­tä­mi­seen. Hänellä on vankka kokemus työsuhdeliitännäisten riita- ja rikosasioiden hoitamisesta.

Antti Rikala

Senior Advisor @ HPP Asianajotoimisto Oy

HPP Asianajotoimisto Oy:n Senior Advisor, Antti Rikala on erikoistunut kiinteistötransaktioihin. Hän avustaa asiakkaita kiinteistökehityshankkeisiin ja kiinteistösijoitusten hoitoon liittyvissä kysymyksissä sekä kiinteistörahoituksessa. Antilla on pitkä kokemus erilaisista kiinteistötransaktiotyypeistä ja niihin liittyvistä neuvotteluprosesseista ja markkinakäytännöistä.