27.2.2020: Asiantuntijanaisten urakehityksen haasteet | Helsinki
Aika: 27.02.2020, 14:00-16:30
Paikka: Business Meeting Park Campus

Ohjelma

Vaativa asiantuntijatyö ja erilaiset hoivavastuut – jotka usein ovat sukupuolistuneita – kuormittavat työssä ja muun elämän alueilla eri vaiheissa uraa. Käsittelemme seminaarissa erityisesti naisten urakehitykseen liittyviä haasteita ja miten ne voitaisiin organisaatioissa huomioida paremmin.

Tarkastelemme myös, miten mentoroinnilla voidaan edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta organisaatioissa. Tutustumme lyhyesti menetelmään ja kuulemme case-esimerkin ulkomaalaistaustaisille korkeasti koulutetuille naisille suunnatusta mentorointiohjelmasta. 

Aikataulu

Klo 14–14.30 Kahvitarjoilu

Klo 14.30–15.15 Työn ja muun elämän yhteensovittaminen asiantuntijanaisten urakehityksessä | Marjut Jyrkinen

Klo 15.30–16.15 Mentorointi menetelmänä + case-esimerkki | Tytti Steel

Klo 16.15–16.30 Q&A

Puhujat

Marjut Jyrkinen

Apulaisprofessori Marjut Jyrkinen toimii Suomen Akatemian Strategisen tutkimusneuvoston rahoittaman WeAll-hankkeen (weallfinland.fi) konsortiojohtajana. Jyrkinen on tutkinut muun muassa iän ja sukupuolen vaikutuksia naisten uraan sekä henkistä väkivaltaa työyhteisöissä.

Tytti Steel

Tytti Steel työskentelee tutkijatohtorina Helsingin yliopistossa WeAll-tutkimuskonsortiossa. Steel on tutkinut miesvaltaisia työpaikkoja, yli 50-vuotiaiden työllistymistä sekä ulkomaalaistaustaisten pääsyä työelämään. Hän on soveltanut osallistavia tutkimusmenetelmiä ja yhteiskehittämistä osana tutkimusprosessia.