11.12.2019 Miten tukea erilaisia työntekijöitä parhaiten urakehityksen eri vaiheissa?
Aika: 11.12.2019, 14:00-16:30
Paikka: Business Meeting Park Campus, Helsinki

Ohjelma

Vaativa asiantuntijatyö ja erilaiset hoivavastuut kuormittavat työssä ja muun elämän alueilla eri vaiheissa uraa. Käsittelemme seminaarissa erityisesti naisten urakehitykseen liittyviä haasteita ja miten niihin voitaisiin yrityksissä reagoida paremmin. Tutustumme myös mentorointiin menetelmänä ja kuulemme case-esimerkin ulkomaalaistaustaisille korkeasti koulutetuille naisille suunnatusta mentorointiohjelmasta. Miten mentoroinnilla voidaan edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta organisaatiossa?

Aikataulu

Klo 14–14.30 Kahvitarjoilu

Klo 14.30–15.15 Työn ja muun elämän yhteensovittaminen asiantuntijanaisten urakehtiyksessä | Marjut Jyrkinen

Klo 15.30–16.15 Mentorointi menetelmänä | Tytti Steel

Klo 16.15–16.30 Q&A

Puhujat

Marjut Jyrkinen

Apulaisprofessori Marjut Jyrkinen toimii Suomen Akatemian Strategisen tutkimusneuvoston rahoittaman WeAll-hankkeen (weallfinland.fi) konsortiojohtajana. Jyrkinen on tutkinut muun muassa iän ja sukupuolen vaikutuksia naisten uraan sekä henkistä väkivaltaa työyhteisöissä.

Tytti Steel

Tytti Steel työskentelee tutkijatohtorina Helsingin yliopistossa WeAll-tutkimuskonsortiossa. Steel on tutkinut miesvaltaisia työpaikkoja, yli 50-vuotiaiden työllistymistä sekä ulkomaalaistaustaisten pääsyä työelämään. Hän on soveltanut osallistavia tutkimusmenetelmiä ja yhteiskehittämistä osana tutkimusprosessia.