10.11.2021: Talouskatsaus & yhdistyskokous
Aika: 10.11.2021, 16:00-18:00
Paikka: Online

Kasvua Koronan jälkeen vai miltä Suomen talous tulee näyttämään? Tervetuloa kuulemaan Varman pääekonomisti Katja Bjerstedtin suhdannekatsaus. Käsittelemme:

1. Suhdannetilanne taloudessa:

  • Mittava elvytys (fipo ja rapo), markkina-arvostukset ja mitä niiden taustalla on?
  • Inflaatio, velkatasot ja korkonäkymät

2. Suomi: Tärkein ja oleellisin kysymys on talouden kasvu

3. Riskit ja mahdollisuudet Suomelle pidemmällä aikavälillä

  • Investoinnit: fyysinen ja henkinen pääoma – julkiset ja yksityiset investoinnit
  • Väestö, työvoima & henkinen pääoma
  • Tuottavuuskehitys & tuotantorakenteiden muuttuminen Suomessa
  • Kasvun rajoitteet – mitä niille pitää ja voi tehdä?

Bjerstedtin puheenvuoron jälkeen  jatkamme tilaisuutta noin klo 16.45  Ohjelmisto- ja e-business ry:n syyskokouksella. Esityslista:

1. Kokouksen avaaminen.
2. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet.
3. Esitetään ja vahvistetaan hallituksen esitys seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi, talousarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet.
4. Valitaan tilintarkastaja. (Jos varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan KHT- tai HTM-yhteisö, varatilintarkastajaa ei valita. Jos varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan luonnollinen henkilö, valitaan lisäksi yksi varatilintarkastaja.)
5. Valitaan Yhdistyksen edustajat ja ehdokkaat niiden yhteisöjen hallintoelimiin, joissa Yhdistys on jäsenenä.
6. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
7. Kokouksen päättäminen.

Yhdistyskokoukseen voivat osallistua jäsenyritysten edustajat. Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Puhujat

Katja Bjerstedt

Työeläkevakuutusyhtiö Varman pääekonomisti

Katja Bjerstedt on Työeläkevakuutusyhtiö Varman pääekonomisti. Hänen työhönsä kuuluu laajasti Varman toimintaympäristön arviointi. Katjaa kiinnostavat taloudessa sekä suhdanteet että rakenteet, sillä työeläkkeiden rahoittaminen riippuu talouden, työllisyyden ja tuottavuuden kasvusta sekä pääomamarkkinoiden kehityksestä. Väestön ikääntyminen vaikuttaa talouteen monella tapaa sekä Suomessa että kansainvälisesti.