Järjestyksessään neljäs Ohjelmisto- ja e-business ry:n, Pro Growth Consultingin ja TIVIAn toteuttama valtakunnallinen ICT-alan myyntiä käsittelevä tutkimus on toteutettu syksyn 2017 ja kevään 2018 aikana. Aiempina vuosina tutkimuksen pääkohteena ovat olleet myynnin esteet. Tänä vuonna on tutkittu myös niitä parhaita keinoja, joilla yritykset aikovat varmistaa onnistumisensa myynnin saralla.

Tutkimuksen tulokset ovat arvokasta tietoa. Tulokset kertovat, millaiset keinot ICT-alan myynnissä todistetusti tuottavat tuloksia. Tutkimus kertoo myös sen, mitkä asiat koetaan suurimmiksi myynnin esteiksi. Näiden esteiden poistamiseen luonnollisesti aiotaan myös satsata.

Myynnin esteiden ja parhaiden keinojen lisäksi tutkimus kartoittaa myös myynnin johtamisen kehityskohteet, tehokkaimmat tavat hankkia liidejä, digitaalisuuden vaikutukset myyntityöhön sekä myynnin kuumimman puheenaiheen.

Uutena asiana tutkimus kartoittaa ICT-alan myynnin näkemyksen julkishallinnon kilpailutusten toimivuuteen.

Tutkimus on vuosittainen. Tämä takaa sen, että säännöllisen tutkimustoiminnan avulla päästään seuraamaan ICT-alan myynnin kehittymistä, kipupisteitä ja trendejä Suomessa.