Ohjelmistoalan yleiset IT2018 -sopimusehdot helpottavat sopimusten tekemistä

Alan yleiset IT-ehdot on laadittu helpottamaan sopimusten tekemistä. Tavoitteena on, että eri kokoisten yritysten olisi mahdollisimman helppoa päästä tasapainoiseen sopimukseen. Oli kyseessä sitten konsultointi- ja asiantuntijasopimuksesta, ketterän kehityksen projektista, SaaS-palvelusta, valmisohjelmiston toimituksesta tai ohjelmistojen ylläpitopalvelusta, IT2018-sopimusehdot vastaavat tarpeeseen!

Alan yleiset sopimusehdot ovat kehittyneet vuosikymmenien aikana yhteistyössä IT-projekteja toimittavien ja niitä ostavien tahojen kanssa. Näin on varmistettu, että alan yleiset IT-ehdot ovat markkinaehtoiset ja kaikkien osapuolten hyväksymät. IT2018-ehtojen sopimisessa on huomioitu laajasti ostajien ja toimittajien tarpeet. Mukana kehityksessä ollut Teknologiateollisuuden, Keskuskauppakamarin, Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY:n, Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA:n sekä tietenkin Ohjelmisto- ja e-business ry:n jäsenyritykset.

”Sininen Meteoriitti hyödyntää IT2018-ehtoja kaikkien toimitussopimusten ja jatkuvan palvelun sopimusten sopimuspohjissa Suomessa. Yleiset ehdot ovat hyvä ja kattava pohja IT-alan erilaisiin sopimustarpeisiin ja nopeuttavat koko neuvotteluprosessia, koska ehdot on valmisteltu sekä toimittajan että asiakkaan tarpeet huomioiden – siten ne ovat turvalliset hyväksyä molemmille sopimusosapuolille.” Pekka Walkama, Sininen Meteoriitti

Jäsenille -40 % etuhinta!

Ohjelmisto- ja e-business ry:n jäsenyritykset saavat IT2018-sopimusehtojen lisenssistä -40% alennuksen. Lisenssi ostetaan aina 12 kuukaudeksi kerrallaan ja se vesileimataan ostajan tiedoilla. Sopimusehtojen kohtuullisilla lisenssimaksuilla turvaamme niiden kehittämisen tulevaisuudessakin ostajien ja toimittajien välillä muun muassa ohjausryhmässä, lakimiestyöryhmässä sekä IT-ehtojen seurantaryhmässä.

IT2018-ehdot sisältävät 10 sopimusehtoliitettä, 9 sopimusmallia sekä käyttöohjeet. Käyttöohjeiden tarkoituksena on helpottaa sopimisprosessia ja nostaa esiin keskeisiä sopimusta laadittaessa huomioitavia seikkoja asiakkaan ja toimittajan välillä.

Käyttöohjeissa kerrotaan ydinasiat IT-ehtojen käytöstä. Ohjeissa on pyritty ottamaan huomioon pk-yritysten tarve sopimuksia neuvotteleville ja laativille ei-juristeille, jotka vastaavat IT-järjestelmien ja palveluiden hankinnoista, myynnistä, toimituksista ja projekteista.

Huom! Ostaessasi oikeuden IT-ehtoihin saat ehdot ja sopimusmallit sekä suomeksi että englanniksi.

IT2018-ehdot (suomeksi ja englanniksi)

 • IT2018 YSE – yleiset sopimusehdot
 • IT2018 EAP – Erityisehtoja konsultointi- ja muista asiantuntijapalveluista
 • IT2018 EHK – Erityisehtoja henkilötietojen käsittelystä
 • IT2018 EJT – Erityisehtoja tietojärjestelmien ja asiakaskohtaisten ohjelmistojen toimituksista
 • IT2018 EKT – Erityisehtoja ohjelmistojen toimituksista ketterillä menetelmillä
 • IT2018 ELH – Erityisehtoja laitteiden huoltopalveluista
 • IT2018 ELT – Erityisehtoja laitetoimituksista
 • IT2018 EOY – Erityisehtoja ohjelmistojen ylläpitopalveluista
 • IT2018 ETP – Erityisehtoja tietoverkon välityksellä toimitettavista palveluista (pilvipalvelu)
 • IT2018 EVT – Erityisehtoja valmisohjelmistojen toimituksista

IT2018 Sopimusmallit (suomeksi ja englanniksi)

 • Henkilötietojen käsittelysopimus IT2018
 • Ketterien menetelmien toimitussopimus IT2018
 • Konsultointi- ja muita asiantuntijapalveluita koskeva sopimus IT2018
 • Laitteiden huoltosopimus IT2018
 • Ohjelmistojen ylläpitosopimus IT2018
 • Palvelutasokuvaus palvelun käytettävyyden mittaamisessa IT2018
 • Salassapitosopimus IT2018
 • Tietoverkon välityksellä toimitettavia palveluja koskeva sopimus IT2018
 • Toimitussopimus IT2018

Suomi ja englanti nyt samassa paketissa

Suomen- ja englanninkieliset sopimusehdot ja sopimusmallit on nyt paketoitu yhdeksi lisenssiksi. Palautteen perusteella moni yritys käyttää molempia, ja erillisten lisenssien osto kieliversioille koettiin turhauttavaksi. Lisäksi englanninkielinen paketti oli huomattavasti kalliimpi kun suomenkielinen, mikä ei mielestämme vastannut alan yritysten liiketoiminnan luonnetta enää 2020-luvulla.

Vaikka sopimus tehtäisiin kahden suomalaisen yrityksen välillä, halutaan nykyään usein käyttää englanninkielisiä dokumentteja. Syynä on ns. kansainvälisen Due Diligence -valmiuden ylläpitäminen, rahoituskierroksen mahdollistaminen tai valmius yritysostoon. Moni suomalainenkin IT-palveluiden ostaja on osa kansainvälistä organisaatioita ja operaatiota, jolloin on vain luonnollista pystyä tarjoamaan IT-ehdot ja sopimus molemmilla kielillä.

IT2018 vs. IT2015

IT2018-sopimusehdot julkaistiin helmikuussa 2018. Keskeisimpänä uudistuksena IT-2015 verrattuna on uudet EU:n tietosuoja-asetuksen eli GDPR:n mukaiset henkilötietojen käsittelyä koskevat erityisehdot. Näiden lisäksi henkilötietojen käsittelyn osalta uudistettiin yleisiä sopimusehtoja sekä pilvipalveluehtoja (SaaS-ehdot).

Lisäksi 2018 uudistettiin käyttöohjeet. Uusien IT-ehtojen käyttöohjeet on pyritty laatimaan legal designin (oikeudellinen muotoilu tai sopimusmuotoilu) keinoin käytettävämmiksi ja selkeämmiksi. Henkilötietojen käsittelyä koskeville erityisehdoille on myös tehty laajemmat käyttöohjeet. Ohjeissa selvitetään kohta kohdalta, mistä seikoista henkilötietojen käsittelyn osalta voidaan sopia toisin ja mitkä kohdat tulevat suoraan pakottavasta lainsäädännöstä. Ohjeissa avataan lisäksi sopimusehdoissa ilmeneviä käsitteitä tietosuoja-asetuksen valossa.

”Käyttöohjeet on muotoiltu ja kirjoitettu uudelleen. Ajatuksena on helpottaa ehtojen käyttöä lisäämällä niiden ymmärrettävyyttä sekä tekstin että kuvakkeiden ja ikonien avulla. Kantava ajatus on palvella ihan tavallisia ihmisiä, jotka sopimusehtoja käyttävät – siis ohjelmistojen valmistajia ja ohjelmistoja sekä niihin liittyviä palveluja hankkivia asiakkaita, ei pelkästään juristeja.”
Keskuskauppakamarin lakimies Minna Aalto-Setälä

”Ohjelmisto- ja e-business ry on ollut mukana kehittämässä alan yleisiä sopimusehtoja jo toistakymmentä vuotta. Tavoitteena meillä on aina ollut, että alalla tehdään tasapainoisia ja toimivia sopimuksia sopijapuolten kokoon ja neuvotteluasemaan katsomatta. Sopimukseen pitäisi mielestämme päästä ilman suurta ja kallista sopimusrumbaa, jotta molemmat osapuolet voivat mieluummin panostaa aikaa ja energiaa itse toimitukseen, kehitykseen tai projektiin.”
Ohjelmisto- ja e-business ry:n toimitusjohtaja Rasmus Roiha.