Digiajan pelisäännöt

Fair Play -työryhmä

Työryhmän tehtävänä on edistää digitalisaation hyötyä yrityksille, julkisille toimijoille, yhteisöille ja kansalaisille reiluja pelisääntöjä kehittämällä.

Ilmoittaudu työryhmään

Ohjelmisto- ja e-business ry:n lausunto Suomen digikompassin luonnoksesta

Suomen Digikompassin on tarkoitus auttaa digitalisaatiokehityksen kannalta keskeisten hankkeiden priorisoinnissa. Siinä määritellään kansallinen digivisio sekä tavoitteet ja mittarit. Se on osa Euroopan unionin digitaalistrategiaa, jonka tavoitteena on valjastaa digitalisaatio palvelemaan ihmisiä ja yrityksiä sekä tukemaan tavoitetta tehdä Euroopasta ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä. Ohjelmisto- ja e-business ry on ollut mukana  työstämässä kompassiin ohjelmistoalan näkökulmia.

Tutustu lausuntoon

Fair play - Digiajan pelisäännöt

Tervetuloa tutustumaan keinoihin, joilla ohjelmistoala ja hyvin toimivat julkiset hankinnat edistävät koko Suomen hyvinvointia!

Tutustu lisää

Tavoitteena avoimesti toimiva digiajan markkina

Julkiset tarpeet ja markkinaehtoinen kehittäminen takaavat kaikille suomalaisille parhaat sähköiset palvelut. Näin ei kuitenkaan aina ole, vaan valtio kehittää julkisia palveluja myös markkinaehtoisten palvelujen rinnalle ja jopa niitä blokaten.

Fair Play – Digiajan pelisäännöt -työryhmän tehtävänä on edistää tervettä digitalisaatiota. Työryhmä ajaa avoimesti toimivaa digiajan markkinaa yrityksille ja tuo esiin sen etuja julkishallinnon ja kansalaisten näkökulmasta. Keskeistä on sekä Digiajan innovaatioiden, osaamisen ja palvelumarkkinoiden että digialan startup-, yrittäjä- ja yritystoiminnan edistäminen. Tavoitteena on kaikille hyvät ja yhtäläiset mahdollisuudet menestyä kilpailussa.

Työryhmä käsittelee yhteiskunnan toimintoja, jotka ovat tai joiden tulisi olla markkinaehtoisia. Työryhmä seuraa alan kehitystä ja lainsäädäntöä, tekee niihin liittyviä aloitteita ja esityksiä, valmistelee lausuntoja sekä tekee tarvittaessa julkisia kannanottoja. Fair Play -työryhmä vaikuttaa:

– Hankinta-Suomi, Julkisten hankintojen strategia 2020
– Digital Fast Track Oy -valtioyhtiön rooli ja tarpeellisuus
– SoteDigi Oy rooli markkinassa
– Kilpailulainsäädäntö päivitys
– Hansel ja julkiset hankinnat
– Digital Services Act package (EU)

Vaikuttajat:

Petri Aukia, Puheenjohtaja
Juha-Pekka Leskinen
Esa Luoto
Aimo Maanavilja

Mukaan työryhmään?

Haluatko tulla mukaan työryhmään? Ilmoita kiinnostuksestasi täyttämällä ja lähettämällä sivulla oleva lomake. Työryhmään valitut pyydetään koolle erillisellä kutsulla.